Singapore

       
 
Flying Sleeves, The: The Grandeur Of Chinese Opera

Flying Sleeves, The: The Grandeur Of Chinese Opera

Chua Ee Kiam /Hard Cover /2018  (SB#062158)
Price: US$39.60

Zhan Hou Er Shi Nian Xin Ma Dian Ying Gong Zuo Zhe Ming Lu 1945-1965

Koh Eng Soon /Paper Back /2017  (SB#060162)
Price: US$18.00

Singapore Chronicles: Theatre

Singapore Chronicles: Theatre

Loon, Robin; Kok Heng Leun /Paper Back /2016  (SB#059723)
Price: US$10.76

Li Yuan Shi Ji: Xin Jia Po Hua Zu Di Fang Xi Qu Zhi Lu

Yi Yan (Ed.) /Paper Back /2015  (SB#059806)
Price: US$57.60

Development Of Cantonese Opera In Singapore, The

Development Of Cantonese Opera In Singapore, The

Tan Ooh Chye; Chew Chon Yan (Eds.) /Paper Back /2013  (SB#056546)
Price: US$12.10

Scenes: A Hundred Years Of Singapore Chinese Language Theatre 1913 - 2013 (Chinese)

Scenes: A Hundred Years Of Singapore Chinese Language Theatre 1913 - 2013 (Chinese)

Quah Sy Ren /Hard Cover /2013  (SB#056309)
Price: US$20.16

From Identity To Mondialisation: Theatreworks 25

From Identity To Mondialisation: Theatreworks 25

 /Hard Cover /2013  (SB#056108)
Price: US$60.56

Xin Jia Po Fujian Xi Ji Shi (Collector's Edition)

Xin Jia Po Fujian Xi Ji Shi (Collector's Edition)

Koh Eng Soon /Paper Back /2013  (SB#055471)
Price: US$28.80

Xin Jia Po Fujian Xi Ji Shi (Black & White Photos)

Xin Jia Po Fujian Xi Ji Shi (Black & White Photos)

 /Paper Back /2013  (SB#055470)
Price: US$14.40

Wit's End: The Story Of The First American Film Made In Singapore

Wit's End: The Story Of The First American Film Made In Singapore

Farkas, Marvin /Paper Back /2012  (SB#054802)
Price: US$11.52

Guo Baokun Quan Ji; Hua Wen Xi Ju (9): Sheng Huo Yu Chuang Zuo Tu Pian

Lim Sun Lan & Tan Beng Luan (Eds.) /Paper Back /2012  (SB#054139)
Price: US$18.00

Guo Baokun Quan Ji; Hua Wen Xi Ju (8): Fang Tan

 /Paper Back /2011  (SB#054043)
Price: US$18.00

Bao Zhang Shang Kan Bu Dao De Wen Zhang

Bao Zhang Shang Kan Bu Dao De Wen Zhang

Pan Yao Tian /Paper Back /2011  (SB#051825)
Price: US$18.00

Latent Images: Film In Singapore (Second Edition)

Latent Images: Film In Singapore (Second Edition)

Uhde, Jan; Yvonne Ng Uhde /Paper Back /2010  (SB#048169)
Price: US$34.56

Chinese Street Opera In Singapore

Chinese Street Opera In Singapore

Tong Soon Lee /Hard Cover /2009  (SB#043118)
Price: US$63.33

Xin Jia Po Qiong Ju 1965-2007

Xin Jia Po Qiong Ju 1965-2007

Koh Eng Soon /Paper Back /2008  (SB#043213)
Price: US$9.36

Life's A Stage

Life's A Stage

Lee, Terry (Ed.) /Paper Back /2007  (SB#047460)
Price: US$20.16

Xin Jia Po Fu Jian Xi (1963-2005) (In Chinese)

Xin Jia Po Fu Jian Xi (1963-2005) (In Chinese)

Koh Eng Soon /Paper Back /2007  (SB#042640)
Price: US$12.96

Guo Baokun Quan Ji Vol 6: Commentaries

Guo Baokun Quan Ji Vol 6: Commentaries

Tan Beng Luan (Ed) /Paper Back /2007  (SB#041282)
Price: US$18.00

Xin Jia Po Yin Yue, Wu Dao, Xi Ju (1966-1967)  (In Chinese)

Xin Jia Po Yin Yue, Wu Dao, Xi Ju (1966-1967) (In Chinese)

Koh Eng Soon /Paper Back /2006  (SB#039942)
Price: US$12.96

More Books >