Singapore

       
 

Xinjiapo Jing Yan He Xin Zhong Fa Zhan Dui Bi Yan Jiu

 /Paper Back /2018  (SB#062040)
Price: US$14.80

Can Singapore Fall? Making The Future For Singapore

Can Singapore Fall? Making The Future For Singapore

Lim Siong Guan /Paper Back /2018  (SB#061881)
Price: US$18.00

Kiasunomics: Stories Of Singaporean Economic Behaviours

Kiasunomics: Stories Of Singaporean Economic Behaviours

Agarwal, Sumit; Ang Swee Hoon & Sing Tien Foo /Paper Back /2018  (SB#060635)
Price: US$20.16

Singapore: Smart City Smart State

Singapore: Smart City Smart State

Calder, Kent E. /Paper Back /2017  (SB#059704)
Price: US$23.04

Twentieth Singapore Economic Roundtable, The (Nov 2013)

Manu Bhaskaran, Faizal Bin Yahya Et Al (Eds.) /Paper Back /2016  (SB#059726)
Price: US$15.48

Singapore 2065: Leading Insights On Economy And Environment From 50 Singapore Icons And Beyond

Singapore 2065: Leading Insights On Economy And Environment From 50 Singapore Icons And Beyond

Quah, Euston (Ed.) /Paper Back /2016  (SB#058344)
Price: US$25.92

Nineteenth Singapore Economic Roundtable, The (May 2013)

Manu Bhaskaran, Faizal Bin Yahya Et Al (Eds.) /Paper Back /2015  (SB#059725)
Price: US$17.28

Singapore At 50: The Business Of Nation-Building

Singapore At 50: The Business Of Nation-Building

Centre For Management Practice, Singapore Manageme /Hard Cover /2015  (SB#058499)
Price: US$46.43

Singapore In A Post-Kyoto World: Energy, Environment And The Economy

Singapore In A Post-Kyoto World: Energy, Environment And The Economy

Tilak Doshi (Ed.) /Paper Back /2015  (SB#058368)
Price: US$21.53

Inequality In Singapore

Faizal Bin Yahya (Ed.) /Paper Back /2015  (SB#057927)
Price: US$17.28

Singapore's Road To Economic Transition (Xin Jia Po De Jing Ji Zhuan Xing Zhi Lu)

Yang Jianwei (Ed.) /Paper Back /2015  (SB#057899)
Price: US$15.84

Eighteenth Singapore Economic Roundtable, The (November 2012)

Manu Bhaskaran, Fazal Bin Yahya Et Al (Eds.) /Paper Back /2014  (SB#059724)
Price: US$20.16

Advancing Singapore-China Economic Relations

Saw Swee-Hock; John Wong (Eds.) /Paper Back /2014  (SB#056677)
Price: US$35.93

Seventeenth Singapore Economic Roundtable, The (May 2012)

Manu Bhaskaran; Faizal Bin Yahya (Eds.) /Paper Back /2013  (SB#059797)
Price: US$20.16

Fourteenth Singapore Economic Roundtable, The - November 2010

Bhaskaran, Manu; Lee Yoong Yoong Et Al /Paper Back /2012  (SB#056357)
Price: US$20.16

Singapore And Asia: Celebrating Globalisation And An Emerging Postmodern Asian Civilisation

Singapore And Asia: Celebrating Globalisation And An Emerging Postmodern Asian Civilisation

Tk Ti; Edward Sw Ti /Paper Back /2012  (SB#055845)
Price: US$23.55

Studies On The Singapore Economy

Studies On The Singapore Economy

Keen Meng Choy /Hard Cover /2012  (SB#054223)
Price: US$33.12

Sixteenth Singapore Economic Roundtable, The November 2011

Sixteenth Singapore Economic Roundtable, The November 2011

Manu Bhaskaran; Faizal Yahya /Paper Back /2012  (SB#054124)
Price: US$20.16

Singapore Perspectives 2012: Singapore Inclusive - Bridging Divides

Kang Soon Hock, Leong Chan Hoong (Eds.) /Paper Back /2012  (SB#054020)
Price: US$20.88

Budget 2012: An Inclusive Society, A Stronger Singapore

Budget 2012: An Inclusive Society, A Stronger Singapore

 /Paper Back /2012  (SB#053434)
Price: US$14.98

More Books >